СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
Предимства
Екобио-ТД приспособява услугите си към Вашите индивидуални нужди. Екипът на фирмата приема всякакви предизвикателства в професионален план без значение дали поръчката е прекалено малка или прекалено сложна. Мобилността, гъвкавостта и изграждането на центрове в цялата страна гарантират близостта до клиента. Допълнително предимство е възможността да се грижат за клиентите с клонове в много европейски страни.
Експертите на СТМ "ЕКО БИО ТД" ЕООД са обективни и независими.
Не правите допълнителни инвестиции за увеличаване на персонала. Няма нужда от допълнителни вътрешни структури или допълнително оборудване. Точно определената цена позволява на клиентите да си направят точен разчет на инвестициите. Клиентите на СТМ " ЕКО БИО ТД" ЕООД получават обслужване по-високо от законовите изисквания.
Чрез спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, се намалява риска от съдебни спорове.