СЛУЖБА ПО
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "C"
За нас
Екобио ТД ЕООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал фирма, предлагаща съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.

Стремежът на компанията е да обучи работодателите и работниците как да предотвратяват трудови злополуки както на българския, така и на европейския пазар. Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, Екобио ТД ще Ви помогне да повишите производителността във Вашата компания, като ефективно Ви консултира с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството.